Història de Espanya


Clicka per accedir a als videos de reforç

Aquí trobareu un exercici de Historia de Espanya


Comenta el següent mapa:

Segona Guerra Púnica Cartago Roma Cartago Nova

II Guerra Púnica

INTRODUCCIÓ

Ens trobem amb un mapa històric – temàtic, que representa el Mediterrani Occidental en el segle III a C.. Lloc i moment en el qual es van desenvolupar les guerres púniques entre Roma i Cartago.

COMENTARI

1. Síntesi: Apareixen representades les costes del Nord d'Àfrica, les Penínsules Ibèrica i Itàlica, el sud de la Gàl·lia i les principals illes de la zona (Sicília, Còrsega, Sardenya i arxipèlag balear). El mapa presenta les àrees de domini i influència de les respectives potències, incloent dues fletxes d'avanç per mar dels exèrcits romans cap a Cartago i Empúries. A més trobem certs enclavaments de la Península Ibèrica que van tenir importància en l'inici o desenllaç d'aquest enfrontament, com Sagunt, Empúries o Cartago Nova.

2.-Anàlisi: En el segle III a.C l'enfrontament entre Roma i Cartago va donar inici a la I Guerra Púnica en el Mediterrani Occidental. La derrota de Cartago, va fer que Còrsega, Sardenya i Sicília quedessin en poder de Roma, però davant la necessitat de recuperar-se militarment i obtenir recursos i aliats per a tornar a fer front a Roma, els cartaginesos van posar les seves ambicions d'expansió sobre Ibèria. El primer assentament cartaginès a Ibèria es va produir en el S.vi a.C a l'illa d'Eivissa. Tres segles després de la mà de la família Barca, es funda Cartago Nova (actual Cartagena) i els cartaginesos creen la seva principal base de proveïment d'homes i armes en el sud-est peninsular, signant acords i contractant mercenaris entre els diferents reietons ibers.

La presa de la ciutat grega de Sagunt en el 219 a.C per part dels exèrcits d'Anníbal Barca, va ser el "casus belli" de la II Guerra Púnica. Aquesta ciutat grega era aliada de Roma i elsenat romà va deixar clar que l'atac a la ciutat, suposaria una declaració de guerra.

"Un immens exèrcit comandat per Anníbal va creuar els Pirineus i els Alps posant en perill la pròpia supervivència de la República Romana. El senat va decidir passar al contraatac i enviar una expedició militar a Empúries, antiga colònia grega, al comandament d'Escipió, per a tallar el subministrament d'Anníbal. Esgotat Anníbal a Itàlia i derrotats els exèrcits cartaginesos a Ibèria, la guerra va concloure amb la victòria de Roma.

CONCLUSIÓ

La II Guerra Púnica va suposar la integració de part d'Ibèria (Hispània Citerior i Ulterior) dins de l'òrbita de Roma, iniciant-se així la romanització d'Hispània, un procés que duraria set segles, inclouria diverses guerres de conquesta (lusitanes, celtibèriques, càntabres) i canviaria per sempre la configuració cultural, política i econòmica del nostre país.