Matemàtiques


Aquí trobareu un exercici de Matemàtiques

 1. Deriva las siguientes funciones vectoriales:
  1. r (t) = (2 + 3 t) i + t2 j
  2. r (t) = i - 2 2 j
  3. v (t) = t2 - 4 t + 2i -sin t j
  4. a (t) = -10jz(t) = 2 - t + t3
  5. v (t) = 3 cost i +sin t j